Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΕΣΥΠ εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», η «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» και η «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.».


The National Quality Infrastructure System is ascribing to the Private Law and belongs to the Greek public sector. It maintains administrative and financial independence, and operates for the sake of public interest under the Minister of Growth and Competitiveness.

4109 / 2013 Act on disbanding and merging of legal entities in the public sector: Article 6 - Establishment of "National Quality Infrastructure System − NQIS"

NQIS includes the following independent operating units: "Hellenic Organization for Standardization", "Hellenic Institute of Metrology", and, "Hellenic Accreditation System", which maintain their total independence regarding management, administration and finances.

Greece - Albania

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας
Κεντρική Υπηρεσία
Κηφισού 50, Περιστέρι, Τ.Κ. 121 33
Τηλ.: 210 2120 100
Fax: 210 2120 131
Email: info (at) esyp {dot} eu
National Quality Infrastructure System
Headquarters
Kifissou 50, Peristeri, P.O. 121 33
Tel.: +30 210 2120 100
Fax: +30 210 2120 131
Email: info (at) esyp {dot} eu


Web admin: Vangelis Banos, EIM