Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΕΣΥΠ εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» και ο «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημειώνεται ότι με το Ν.4468/2017 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. δεν αποτελεί πλέον μονάδα του ΕΣΥΠ αλλά ανεξάρτητο Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Περίληψη διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού με ηλεκτρονική κλειστή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης "Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 2020-02-13.
Διακήρυξη · Περίληψη · Προκήρυξη · Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος · Παράρτημα Γ - Μελέτη Γ2 · Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ1 · espd-request-v2.pdf · espd-request-v2.xml
ΠΡΟΣΟΧΗ - Αλλαγή Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Δημόσια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποκειμένων έναντι επεξεργασίας, 2020-02-05
ΦΕΚ διορισμού Δ.Σ. του ΕΣΥΠ, 2019/12/19.
ΦΕΚ 1091, 2019-12-19.
Το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/16) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) βάσει τιμής για :«Υπηρεσίες καθαρισμού στις δύο (2) κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΣΥΠ σε Περιστέρι (ΕΛΟΤ) και ΒΙΠΕΘ Σίνδου (ΕΙΜ)». Η διακήρυξη του διαγωνισμού καταχωρήθηκε ήδη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005931843.
Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα ΤΕΥΔ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΦΕΚ διορισμού του νέου Δ.Σ. του ΕΣΥΠ, 2019/10/07.
ΦΕΚ 822, 2019-10-07.
ΦΕΚ με αντικείμενο την αλλαγή μέλους του Δ.Σ. του ΕΣΥΠ, 2018/10/25.
ΦΕΚ 621, 2018-10-25.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας & εγκατάστασης δύο συστημάτων σταθεροποίησης τάσης (UPS).
Προθεσμία αποστολής προσφορών: 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Αναλυτικές πληροφορίες διαγωνισμού.
ΦΕΚ Διορισμού του κ. Μιχάλη Παναγιωτάκη ως νέου προέδρου του ΕΣΥΠ, 2018/08/07.
ΦΕΚ 446, 2018-08-07.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τις τελευταίες μέρες η χώρα μας βιώνει μια εθνική τραγωδία.
Όλες αυτές τις ώρες, η σκέψη μας βρίσκεται στους συνανθρώπους μας που πάλεψαν και βίωσαν αυτή τη φριχτή οδύνη.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την απέραντη θλίψη μας στις οικογένειες των αδικοχαμένων θυμάτων καθώς και τον σεβασμό μας στους πυροσβέστες, τους πιλότους, τους λιμενικούς, τους εθελοντές και σε κάθε συνάνθρωπό μας που έδωσε και συνεχίζει να δίνει μάχη με την πύρινη αυτή καταστροφή.
Με την αμέριστη συμπαράστασή μας,
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)
ΦΕΚ Διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ, 2018/05/21.
ΦΕΚ 290, 2018-05-21.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις. Παρασκευή, 15/12, 09:00 - 15:00. Δημαρχείο Θεσ/νίκης, Βασ. Γεωργίου 1Α, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
Ατζέντα Εκδήλωσης.

The National Quality Infrastructure System is ascribing to the Private Law and belongs to the Greek public sector. It maintains administrative and financial independence, and operates for the sake of public interest under the Minister of Growth and Competitiveness.

4109 / 2013 Act on disbanding and merging of legal entities in the public sector: Article 6 - Establishment of "National Quality Infrastructure System − NQIS"

NQIS includes the following independent operating units: "Hellenic Organization for Standardization" and "Hellenic Institute of Metrology", which maintain their total independence regarding management, administration and finances.

ATTENTION: The Hellenic Accreditation System (E.SY.D.) is independent. ESYD does not belong to NQIS after law Ν.4468/2017.

Greece - Albania

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας
Κεντρική Υπηρεσία
Κηφισού 50, Περιστέρι, Τ.Κ. 121 33
Τηλ.: 210 2120 100
Fax: 210 2120 131
Email: info (at) esyp {dot} eu
National Quality Infrastructure System
Headquarters
Kifissou 50, Peristeri, P.O. 121 33
Tel.: +30 210 2120 100
Fax: +30 210 2120 131
Email: info (at) esyp {dot} eu


Web admin: Vangelis Banos, EIM