Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΕΣΥΠ εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» και ο «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημειώνεται ότι με το Ν.4468/2017 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. δεν αποτελεί πλέον μονάδα του ΕΣΥΠ αλλά ανεξάρτητο Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δημοσίευση διαγωνισμού για προμήθεια ΗΥ, οθονών, εξυπηρετητών και λογισμικού, 30-12-2021
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 2021-11-24
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-11-18
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "Υπηρεσίες Μετάφρασης των Ευρωπαικών Προτύπων 2021-2022" από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα , 17 Νοεμβρίου 2021
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-11-17
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-11-08
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-11-04
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-11-04
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διαδικτυακή εκδήλωση "Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης", 3 Νοεμβρίου 2021
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-10-21
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-10-20
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Υπηρεσίες μετάφρασης Ευρωπαικών Προτύπων 2021-2022 από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσ 2021-10-04
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 2021-09-03
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για ετήσια συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων, 2021-07-26
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022" από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, 2021-07-14
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση Οικονομικών Προσφορών, 2021-06-24
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς, 2021-06-17
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση Οικονομικών Προσφορών, 2021-06-02
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση Οικονομικών Προσφορών, 2021-05-27
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση για κατάθεση Οικονομικών Προσφορών, 2021-05-27
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
20 ΜΑΪΟΥ - Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας, 2021-05-20
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Αποκατάσταση προβληματων συστήματος πυρανίχνευσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτηρίου ΒΙΠΕΘ Σίνδου, 2021-04-19
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (04/2021/ΕΙΜ-ΕΣΥΠ) για την προμήθεια ενός "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ JOSEPHSON 10V" (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 2021-04-15
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου "Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2021-2022" από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, 2021-04-08
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΕΣΥΠ, 2021-02-09
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ JOSEPHSON 10V", 2021-02-03
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Σημαντικό: Παράταση προθεσμίας για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση βαφής της εσωτερικής τοιχοποιίας κτηρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, 2021-02-02
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Σημαντικό: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή οικονομικών προσφορών για συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία μελέτης και τεχνικών επεμβάσεων που αφορούν την ενεργειακή λειτουργία της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ) , 2021-02-01
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων αυτόματης κατάσβεσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, 2021-01-11
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Σημαντικό: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού, 2020-12-22
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία μελέτης και τεχνικών επεμβάσεων που αφορούν την ενεργειακή λειτουργία της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ) , 2020-12-21
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση βαφής της εσωτερικής τοιχοποιίας κτηρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου , 2020-12-21
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού περιβάλλοντος χώρου, 2020-12-14
Aναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες φύλαξης, 2020-11-26
Αναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 60.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, 2020-10-02
Αναλυτικές πληροφορίες και σχετικά αρχεία.
Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου ««Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων 2020» από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, 2020-07-23.
Περίληψη Διακήρυξη · Διακήρυξη · Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) · Αλλαγή Συστημικού Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 314 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ), 2020-07-09.
Συνεισφορά του Εργαστηρίου Ροής & Όγκου του ΕΙΜ για την αντιμετώπιση του COVID-19, 2020-05-08.
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών, 2020-03-23.
Mετατροπή σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) των οικονομικών καταστάσεων του ΕΣΥΠ χρήσης 2019
Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του ΕΣΥΠ χρήσης 2019.
Δελτίο Τύπου για τη λειτουργία του ΕΣΥΠ, 2020-03-23.
Διαγωνισμός αναθεώρησης ΕΤΕΠ - Μετάθεση αποσφράγισης αιτήσεων συμμετοχής, 2020-03-16.
Ενημέρωση
Περίληψη διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού με ηλεκτρονική κλειστή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης "Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 2020-02-13.
Διακήρυξη · Περίληψη · Προκήρυξη · Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος · Παράρτημα Γ - Μελέτη Γ2 · Παράρτημα Γ - Πίνακας Γ1 · espd-request-v2.pdf · espd-request-v2.xml
ΠΡΟΣΟΧΗ - Αλλαγή Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
Δημόσια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποκειμένων έναντι επεξεργασίας, 2020-02-05
ΦΕΚ διορισμού Δ.Σ. του ΕΣΥΠ, 2019/12/19.
ΦΕΚ 1091, 2019-12-19.
Το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/16) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) βάσει τιμής για :«Υπηρεσίες καθαρισμού στις δύο (2) κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΣΥΠ σε Περιστέρι (ΕΛΟΤ) και ΒΙΠΕΘ Σίνδου (ΕΙΜ)». Η διακήρυξη του διαγωνισμού καταχωρήθηκε ήδη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005931843.
Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα ΤΕΥΔ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΦΕΚ διορισμού του νέου Δ.Σ. του ΕΣΥΠ, 2019/10/07.
ΦΕΚ 822, 2019-10-07.

The National Quality Infrastructure System is ascribing to the Private Law and belongs to the Greek public sector. It maintains administrative and financial independence, and operates for the sake of public interest under the Minister of Growth and Competitiveness.

4109 / 2013 Act on disbanding and merging of legal entities in the public sector: Article 6 - Establishment of "National Quality Infrastructure System − NQIS"

NQIS includes the following independent operating units: "Hellenic Organization for Standardization" and "Hellenic Institute of Metrology", which maintain their total independence regarding management, administration and finances.

ATTENTION: The Hellenic Accreditation System (E.SY.D.) is independent. ESYD does not belong to NQIS after law Ν.4468/2017.

Greece - Albania

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας
Κεντρική Υπηρεσία
Κηφισού 50, Περιστέρι, Τ.Κ. 121 33
Τηλ.: 210 2120 100
Fax: 210 2120 131
Email: info (at) esyp {dot} eu
National Quality Infrastructure System
Headquarters
Kifissou 50, Peristeri, P.O. 121 33
Tel.: +30 210 2120 100
Fax: +30 210 2120 131
Email: info (at) esyp {dot} eu


Web admin: Vangelis Banos, EIM